مشتریان

برخی از مشتریانی افتخار همکاری با آنها را داشته ایم به شرح زیر می باشند:

بانک ملت، بانک صادرات، بانک رفاه، پالایشگاه اصفهان، بیمارستان شهید صدوقی، بیمارستان الزهرا، نیروی انتظامی استان اصفهان، پادگان شهید احمد کاظمی، گروه 44 توپخانه ارتش، شرکت های وابسته به ذوب آهن اصفهان از جمله شرکت رسول ماشین و شرکت نسوز آذر و همچنین پروژه های مسکن مهر شاهین شهر، گرگاب، شهر مجلسی، فولادشهر، کارخانه و پروژه مسکونی اسنوا، شرکت های انبوه سازی از قبیل ترانشه اصفهان، نقش جهان اصفهان، پی تا بام نقش جهان و بسیاری از کارخانجات شهرک های صنعتی جی، اشترجان، مورچه خورت، منظریه و مبارکه.