قیمت خدمات آتش نشانی و ایمنی

خدمات ارائه شده شامل شارژ کپسول آتش نشانی می باشد که لیست قیمت آن در جدول زیر ارائه شده است

قیمت شارژ کامل انواع کپسول های آتش نشانی در اصفهان

 

ردیف

شرح

نوع کپسول آتش نشانی

مبلغ (ریال)

1

شارژ کپسول آتش نشانی

1 کیلویی پودر و گاز

100,000

2

شارژ کپسول آتش نشانی

2 کیلویی پودر و گاز

140,000

3

شارژ کپسول آتش نشانی

3 کیلویی پودر و گاز

170,000

4

شارژ کپسول آتش نشانی

4 کیلویی پودر و گاز

200,000

5

شارژ کپسول آتش نشانی

6 کیلویی پودر و گاز

280,000

6

شارژ کپسول آتش نشانی

12 کیلویی پودر و گاز

500,000

7

شارژ کپسول آتش نشانی

25 کیلویی پودر و گاز

1,000,000

8

شارژ کپسول آتش نشانی

50 کیلویی پودر و گاز

1,900,000

9

شارژ کپسول آتش نشانی

2 کیلویی CO2

100,000

10

شارژ کپسول آتش نشانی

3 کیلویی CO2

130,000

11

شارژ کپسول آتش نشانی

4 کیلویی CO2

150,000

12

شارژ کپسول آتش نشانی

6 کیلویی CO2

200,000

13

شارژ کپسول آتش نشانی

10 کیلویی CO2

250,000

14

شارژ کپسول آتش نشانی

12 کیلویی CO2

300,000

15

شارژ کپسول آتش نشانی

30 کیلویی CO2

550,000

 

لطفا برای شارژ کپسول آتش نشانی از منوی تماس باما و یا از منوی سفارش آنلاین استفاده فرمایید.