قیمت خدمات آتش نشانی و ایمنی

خدمات ارائه شده شامل شارژ کپسول آتش نشانی می باشد که لیست قیمت آن در جدول زیر ارائه شده است

قیمت شارژ کامل انواع کپسول های آتش نشانی در اصفهان

 

ردیف

شرح

نوع کپسول آتش نشانی

مبلغ (ریال)

1

شارژ کپسول آتش نشانی

1 کیلویی پودر و گاز

 

2

شارژ کپسول آتش نشانی

2 کیلویی پودر و گاز

 

3

شارژ کپسول آتش نشانی

3 کیلویی پودر و گاز

 

4

شارژ کپسول آتش نشانی

4 کیلویی پودر و گاز

 

5

شارژ کپسول آتش نشانی

6 کیلویی پودر و گاز

 

6

شارژ کپسول آتش نشانی

12 کیلویی پودر و گاز

 

7

شارژ کپسول آتش نشانی

25 کیلویی پودر و گاز

 

8

شارژ کپسول آتش نشانی

50 کیلویی پودر و گاز

 

9

شارژ کپسول آتش نشانی

2 کیلویی CO2

 

10

شارژ کپسول آتش نشانی

3 کیلویی CO2

 

11

شارژ کپسول آتش نشانی

4 کیلویی CO2

 

12

شارژ کپسول آتش نشانی

6 کیلویی CO2

 

13

شارژ کپسول آتش نشانی

10 کیلویی CO2

 

14

شارژ کپسول آتش نشانی

12 کیلویی CO2

 

15

شارژ کپسول آتش نشانی

30 کیلویی CO2

 

 

لطفا برای شارژ کپسول آتش نشانی در اصفهان از منوی تماس باما و یا از منوی سفارش آنلاین استفاده فرمایید.